Traumer og PTSD

Tankefeltterapi er et hurtigt og yderst effektivt alternativ behandling mod traume og Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Traumatiske begivenheder involverer ofte en trussel mod livet eller ens sikkerhed. Det er din personlige oplevelse af begivenheden, der er afgørende for, om begivenheden er traumatisk. To mennesker kan være ude for den samme oplevelse, men kun den ene får et traume.

Symptomer som traumatiserede personer lider under er bl.a. flashback, angst, panikanfald, søvnløshed, depression, destruktiv adfærd, paranoia m.m.
Da det er forskelligt, hvordan vi reagerer på voldsomme begivenheder, er det derfor nødvendigt at tænke på følgende: Jo mere bange, chokeret og hjælpeløs du føler dig, jo mere sandsynligt er det, at du er blevet traumatiseret.
Brutale handlinger som vold, skyderier, voldtægter, knivstikkeri og prygl, kan opleves som traumer både for offer og vidne.

Hvordan forekommer traumer?

Traumer kan forekomme efter truende fysisk eller seksuel vold eller følelsesmæssig misbrug mellem forældre.
Barndomstraumer, der sker i alderen 0-6 år, kan være et resultat af forsætlig vold, som ex fysisk eller psykisk misbrug, vold i hjemmet eller resultatet af ulykker eller krig. Børn kan også opleve traumatisk stress som følge af pinefulde hospitals ophold eller det pludselige tab af en forælder.
En katastrofe eks. en tornado, orkaner og/eller jordskælv, enhver brand, oversvømmelse eller eksplosion, der forårsager stor skade og opleves som livs truende og chokerende kan skabe traumer.
Traumer kan opstå både som konsekvens af chok og sorg, som resultat af gentagne oplevelser og ved langvarig påvirkning af kroppen og/eller bevidstheden.
PTSD udvikles, hvis man ikke får beabejdet sit traume eller en traumatiske oplevelse.

Efter endt tankefeltterapi behandling vil du kunne tænke på den traumatiske situation uden nogen former for ubehag, men som en hændelse du var ude for, uden længere følelsmæssigt at sidde fast i den.

Tankfeltterapi har en meget høj succesrate. TFT behandling mod traume og PTSD har med gode resultater været anvendt i krisesituationer som f.eks. i Kosovo og i forbindelse med tsunamien i Sydøstasien i 2004-2005.

Johnny fortæller:

Først lidt om mig selv jeg er 37 år og jeg har ptsd siden min sidste udsendelse til Afghanistan i 2010. Jeg blive anbefalet at en tidliger kolleger til at starte et forløb op, og jeg må indrømme at jeg var skeptisk for jeg har prøvet meget andre typer for terapi men uden success.

Jeg starte op hos Hanne og det er her virker virkelig, efter bare 3 gange kunne jeg gå markant ned i min medicin.  det er ikke bare et spørgsmål om at blive kureret med i større grad at få forøge livskvalitet, og det har det givet mig.

Jeg har haft episoder på isaf 9 jeg ikke har kunne komme af med, der har givet mig Angst/panikangst – Depression- Socialfobi- Søvnproblemer – Stress- Selv Isolation

Selvmordstanker- Muskelsmerter- Flashbacks og Hovedpine

TFT har fjernet  dem, de eneste symptomer jeg har oplever nu er, jeg indimellem føler lidt overelastning/stress

Det er min største overbevisning at det også kunne hjælpe andre veteraner

Andre behandlinger

Sidebar