Angst

Angstreaktionen er irrationel, og derfor kan du få behandling mod angst. Mange har haft angst siden barndommen, men den kan også pludselig komme.
På grung af forstyrrelser i vores energisystem får hjernen en forkert besked; hjernen “læser”, at der er fare på færde i en harmløs og ufarlig situation.

Tankefeltterapi giver adgang til en hurtig og effektiv behandling af angst og panik. Uden brug af medicin kan du leve videre uden angst og få kontrol over din angst ved at anvende TFT.

Angst er meget almindeligt og kan behandles ligeså snart, symptomerne kendes. Så vent ikke på, at det går væk – få hurtig hjælp og slip disse begrænsende og forstyrrende tilstande.

Dit udbytte af TFT er mere glæde, ro, selvtillid og tryghed i dit liv.

 

Højdeskræk

For mange mennesker er højdeskræk årsagen til, at de er afskårede fra helt enkle opgaver som f.eks. at kravle op på en trappestige for at nå loftet.

Det kan også være angsten for at gå hen til en kant fra en højt sted, da man kan være bange for at kaste sig ud eller miste fodfæste, så man falder ud. Det kan være at gå ud på en glasplade fra et højt sted.

Symptomerne kan være svimmelhed, rysten, svage ben, panik og slip af kontrol.

Lad Tankefeltterapi befri dig, en gang for alle for din skræk. Så du igen kan stå ved en kant og nyde udsigten uden angst for at falde ud.

 

Flyskræk

​Flyskræk kan bestå af mange andre følelser, end kun angsten for at flyve. De typiske er angst for angsten, angst for at opleve panikanfald, hvor man mister kontrol over krop og følelser.

Katastrofetanker kommer oftest lang tid før flyturen, men kan også sættes i gang af en lyd eller en stemningen.
Fysisk ubehag, hjertet slår hurtigere, svedige hænder, måske sveder man endda kraftigt, hurtig vejrtrækning, rysten, benene bliver svage og man bliver anspændt i kroppen.
Dødsangst, hvor man er bange for, at flyet styrter ned, og man mister dem, man holder af, bliver typisk trigget af uvejr og turbulens.

Klaustrofobi er følelsen af at være spærret inde, ikke at kunne komme ud.
Angst op til en flyrejse hvor man mærker anspændthed, uro, frygt, kan starte så snart, flybilletten eller rejsen er købt.

TFT kan hjælpe med at fjerne begrænsningen for succes, så du kan flyve uden at føle nogen former for ubehag.

 

Fobier og frygt

En fobi er, hvis du bange for noget, du objektivt ved, ikke er farligt. Ofte ved vi ikke, hvad årsagen er, og hvorfor vi har dem. Det ser ud som om, at fobier nogle gange er arvet – andre gange kan den komme i forbindelse med et traume. Fælles for alle fobier er, at vi er bange for noget. Dette bevirker, at vi så vidt muligt undgår de steder, hvor vi kan møde frygten eller er ekstra opmærksomme og tjekker, om der er fare.

Et eksempel kunne være en kvinde, der lider af en araknofobi (angst for edderkopper): Når hun træder ind i et rum, tjekker hun hjørner, loft og gulv, ryster dyne og pude inden hun går i seng o.l.

Den mest almindelige fobi er sceneskræk. At være rædselsslagen for edderkopper, slanger og mus er ligeledes en fobi. Det er også en forbi, når synet af vand får hjertet til at galoppere. Agorafobi betyder, at du ikke kan holde ud at gå ud – og må blive indendørs. At være bange for at blive lukket ind i et lille rum betyder, at man har klaustrofobi. At hade at gå til tandlægen er en anden fobi. At blive bange for synet af en nål er en fobi. Og højder: Hvis du har et problem med at kravle op på en stige, så er det også en fobi. Man behøver ikke at kende årsagen til fobien.

TFT løser gåden hurtigt og effektivt, og du kan slippe den ofte stærkt begrænsende følelse af frygt.

 

Tvangstanker og deraf følgende tvangshandlinger

“Obsessive Compulsive Disorder”, eller forkortet OCD, er nok blevet den mest almindelige term for tvangstanker og deraf følgende tvangshandlinger. OCD kan vise sig på mange måder, f.eks. rengøringsvanvid, at vaske hænder ustandseligt, overdreven kontrol af låste døre og lyskontakter, bange for at blive smittet af bakterier, bange for at spise bestemte madvarer og andre gentagende adfærdsmønstre, som fører til krise, hvis de ikke bliver ført ud i livet. Nogle hører stemmer, der siger, “Vil du virkelig være årsag til, at dine forældre dør, og det gør de, hvis du ikke slukker og tænder lyset 5 gange” – det skaber stor angst og skyldfølelse, hvis de ikke udfører handlingen. De er ofte bange for at skade andre eller være skyld i andres ulykke.

Der er tit en sammenhæng mellem skyld-og-skamfølelse og dem, der rammes af OCD.

Det kan også hænge sammen med en dyb angst for at miste, eller at man tidligt har påtaget sig ansvar for andre.

Det er en oplevelse af at blive overvældet af indre følelsesmæssigt kaos, hvor man ikke har kontrol, og som virker voldsomt truende.

Behandling med tankefeltterapi er en naturlig måde at blive befriet for ODC.

 

Præstationsangst

Mange mennesker bliver grebet af panik ved tanken om at skulle tale til en forsamling, at skulle til eksamen, præsentere en idé eller skulle til jobsamtale. En del salgs- og marketingdirektører er mere bange for at tale til større forsamlinger end for at blive syge.

Det kan være følelser som mindrevær, utilstrækkelighed, frygten for ikke at gøre det godt nok, frygten for at blive vurderet og frygten for andres fordømmelse, som skaber angsten. Det kan også være frygten for at andre opdager, at man ikke kan noget, selvom man er dygtig og forberedt. Eller følelsen af pinlighed og flovhed over at skulle udstille sig selv og blive vurderet og testet. Disse reaktioner kan stamme fra barndommen hvor vi blev vurderet på det, vi kunne, og ikke på det unikke menneske, vi hver især er.

Denne følelsesmæssige forstyrrelse tager vi med os gennem livet, og vi får den overbevisning om, at vi bliver vurderet som personer – gode eller ikke gode nok på de præstationer vi leverer, og derfor reagerer vi med angst.

Med en Tankefeltterapibehandling kan denne frygt nemt blive fjernet, så du igen kan stå fx i større forsamlinger og holde tale.

 

Generaliseret angst

Man ikke kan forstå, hvorfor man har angst, når der kke er nogen grund til det.

Man har en konstant følelse af angst, uro og anspændthed uden at kunne identificere den. Tankevirksomheden er høj og negativ, så der sker en udmattelse. Alt dette kan forårsage depression og selvmordstanker.

Følelsen af angst, angsttankerne, hænger sammen med den fysiske uro. Når vi mærker en ubehagelig følelse, fx en frygt for at være sammen med andre mennesker, mærker vi automatisk uro. Vi spænder op i vores muskler og forsøger ubevidst at kontrollere følelsen. Generaliseret angst handler om at være på vagt i livet, være i beredskab og parat til at handle. Det kan komme af barndomsoplevelser, som har skabt overbevisningen om, at livet er farligt og uforudsigeligt, men oplevelserne kan være fortrængt.

Tankefeltterapi hjælper dig af med din anst, uro og anspænthed, så du kommer i ro og balance.

 

Angst for angsten

Alle der har haft angst kender til angst for angsten. Det er den uro, man oplever, før for en situation, der før har udløst ens angst.

Det er den uro, nervøsitet og anspændthed, man oplever forud for en situation, der kan udløse ens angst. Lider man af social angst, er man nervøs og angst for f.eks. at besvime i forsamlinger eller ved andre lejligheder. Det kan også være angst for at deltage til en fest – for tænk nu, hvis jeg bliver angst?

Tankefeltterapi hjælper dig, så du du slipper din angst før en given situation.

 

Sygdomsangst

Sygdomsangst blive tit trigget i forbindelse med dødsfald eller længerevarende sygdomsforløb. Det kan forekomme efter lang tids negativ påvirkning af psyken, og dét ikke at have lært at lytte til sig selv, mærke sig selv eller sætte grænser, fordi man altid er ovre i andres ve og vel.

Sygdomsangst kan også være fremprovokeret af sygdomsangst, man har oplevet som barn, og som man har taget ind som en sandhed, så sygdomssymptomer og sygdomme er farligt. Man reagerer irrationelt, angsten overtager og kun fagpersonale eller mennesker, man stoler på kan berolige en, indtil næste symptom dukker op.

Tankefeltterapi kan afhjælpe din irrationelle reaktion, når du mærker et symptom, så du igen kan reagere rationelt.

 

Dødsangst

Realiteten er, at vi alle skal dø en dag. Det er uvirkeligt, og vi vil ikke tænke på det.

Dødsangst er angsten for at dø eller angst for døden, og det kan også være tanker om døden. At alting er slut, man skal miste sine nærmeste, sige farvel til alt, hvad man elsker, alene-heden, tomheden – og uvisheden om og angsten for, hvad der sker bagefter.

Døden er det ukendte for os mennesker, og vi er bange for det ukendte. Vi forestiller os døden som dét at skulle give slip og forsvinde ud i intetheden, ensomheden på denne sidste rejse, smertefuldheden og pinefuldheden. At blive udslettet og at skulle sige farvel til dem og det, vi elsker, vækker stort ubehag.

Dødsangsten kan også omhandle tanker om, hvad der sker, før du dør, tankerne om uhelbredelig sygdom, katastrofetanker, hjælpeløshed og selve dødsprocessen. Mennesker, der er blevet opereret i hjertet, lider som oftest af voldsom dødsangst.

Dødsangst består ligesom alle andre angstlidelser og angstformer af en række forskellige følelser og symptomer, panikangst, højpuls, hjertebanken, kvalme og rysten, og dette kan fremkalde dødsangsten.

Dét, at miste en nær slægtning og sorgen i forbindelse med det, kan fremkalde en dødsangst. Angst og panikangst og vores derfrakommende reaktioner, såsom tabet af kontrol over vores krop, kan være så voldsom og truende, at det medfører en angst for at dø.
Når dødsangsten tager over, reagerer vi irrationelt, og vi kan hverken tænke eller handle rationelt, går i panik, ryster, får høj puls og hyperventilerer. Angsten bliver så stor, at vi ryger helt ud af kontrol, og tror vi skal dø.

Hvis du kan genkende nogle af reaktionerne fra det overstående, har du en overreaktion i dit autoimmune nervesystem. TFT vil derfor kunne hjælpe dig af med, så du igen kan reagere rationelt og blive glad og afslappet igen.

 

Social angst

Social angst eller social fobi har man, hvis man er bange for at være sammen med andre mennesker eller er bange for at være “social” og meget utryg ved at deltage i sociale sammenhænge. Det kan være små som store sammenkomster, familiesammenkomster, firmafester eller møder med venner og bekendte.

Det kan også være angst for at tage bussen, stå i kø – alle steder hvor man interagerer med andre.

Ofte lider man af lavt selvværd, frygten for hvad de andre tænker om én. Det kan være frygten for at de andre kan se, at man har angst, eller blive afsløret i ens følelser af utilstrækkelighed, skam, flovhed, forkerthed, ensomhed, skyldfølelse eller angsten for angsten.

De fysiske reaktioner, er en forhøjet puls, koldsved, rødmen, kvalme og svimmelhed.

Man føler sig udstillet og eksponeret, gennemsigtig, alle kan se hvordan man har det. Man føler sig pinligt berørt, bliver flov og kan være bange for, at folk henvender sig til en.

Den indre anspændthed og uro, man mærker op til en begivenhed, kan udløse angsten. Det kan være en fest eller middag, men det kan også bare være en tur i byen. Angsten kan i sig selv blive så stor, at den kan udløse et angstanfald.

 

OCD

OCD, Obsessive Compulsive Disorder, er en angsttilstand af  tvangstanker og tvangshandlinger. Man skal f.eks. vaske hænder hele tiden, banke 3 gange i bordet, eller gentage forskellige handlemønstre i bestemte situationer.
Man skal checke at døren er låst eller tjekke om komfuret er slukket, selvom man ved det er slukket. Man kan også være bange for at blive smittet af bakterier eller bange for at man selv smitter andre. Man kan være bange for at spise, for tænk hvis det var for gammelt og man selv bliver syg.
Det kan også være svært at komme ud af døren, fordi man skal lave så mange handlinger. Det kan være, hvis man åbne og lukke skabsdøre gå over et dørtrin 3 gange, tjekke vinduerne flere gange osv.

Nogle hører stemmer, der sige ”hvis du ikke udfører tvangshandlingen elsker du ikke dine forældre og du vil være skyld i de dør” det skaber stor angst og skyldfølelse, hvis ikke de udfører deres tvangshandlinger.

Man er angst for, at skade andre eller være skyld i at andre bliver syge, hvis man ikke udfører handlingerne.
Man kan også opleve, at man simpelthen tror, at man kørte en hund over, selvom man kigger i bakspejlet og ser hunden gå glad og frejdig videre. Rationelt ved man godt, at man ikke har forvold skade men angsten og skyldfølelsen kan være så stor, at man er nød til at vende om og checke, at hunden lever, og selv efter det kan man være itvivl.

OCD rammer tit mennesker der har en dyb angst for at midste, eller i barndommen har skule tage sig af f.eks. en forælder. Den kan også komme efter et chock hvor man f.eks. har mistet sin cykel eller ens taske er bleven stjålet fra en. Fælles for OCD´er er at de har en indre følelsmæssig kaos med voldsom skyld- og skamfølelse.

Lider du af OCD, kan tankefeltterapi hjælpe dig med de følelser, symptomer og reaktioner du måtte have. Virkning indtræder med det samme og du vil oplever et drastisk fald i symptomerne så du igen kan mærke glæden ved at være dig.

 

Andre behandlinger

Sidebar